Close Mobile Navigation

เชื้อ HPV ในผู้ชายความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV

HPV เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ์ สามารถแพร่ผ่านการเสียดสีภายนอก รวมถึงการร่วมเพศทางช่องคลอด ทวารหนัก และการทำออรัลเซ็กส์ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่านการใช้เซ็กส์ทอยร่วมกันด้วย1,2

ทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ล้วนมีโอกาสได้รับเชื้อ HPV ทั้งนี้ เนื่องจากการติดเชื้อ HPV มักไม่แสดงอาการ จึงทำให้ตรวจพบได้ยาก แต่ก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้กับคู่นอนได้1เชื้อ HPV ส่งผลต่อผู้ชายอย่างไรบ้าง?

ถึงแม้เชื้อ HPV จะเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก แต่เชื้อนี้ไม่ได้ส่งผลต่อผู้หญิงเท่านั้น ประมาณ1 85% ของทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะติดเชื้อ HPV ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต3

ผู้ชายนั้นมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าในทุกช่วงอายุ นอกจากนี้ ผู้ชายยังมีโอกาสจะติดเชื้อซ้ำๆ มากกว่าผู้หญิงอีกด้วย4,5

แต่ข่าวดีก็คือ ผู้ชายส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ HPV นั้นมักไม่ค่อยมีอาการ และการติดเชื้อก็มักจะหายได้เองตามธรรมชาติ แต่หากการติดเชื้อ HPV ไม่หายไป ก็อาจนำไปสู่โรคอื่นๆ เช่น มะเร็งทวารหนัก มะเร็งปากและลำคอ รวมถึงหูดหงอนไก่ด้วย6

นอกจากนี้ มีผู้ชายจำนวนไม่มากนักที่ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อ HPV หลังหายจากการติดเชื้อ ซึ่งแปลว่าผู้ชายก็จะยังคงเสี่ยงต่อการติดเชื้อใหม่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางเพศนั่นเอง7

ซึ่งนี่อาจส่งผลให้ผู้ชายที่ติดเชื้อนั้นแพร่กระจายเชื้อไปให้กับคู่นอนโดยไม่รู้ตัว ทำให้บุคคลเหล่านั้นเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกและโรคอื่นๆ6

ดูว่าการฉีดวัคซีน HPV ช่วยได้อย่างไร


เชื้อ HPV สามารถก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างในผู้ชาย?เชื้อ HPV เป็นสาเหตุ:มากกว่า 90% ของหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ8


มากกว่า 88% ของมะเร็งทวารหนัก9ประมาณ 70% ของมะเร็งปากและลำคอ10
ถึงแม้ผู้ชายทุกคนที่ติดเชื้อ HPV ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HPV แต่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติก็มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงมากกว่า อาทิ ผู้ที่ติดเชื้อHIV (Human immunodeficiency virus)6

นอกจากนี้ ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HPV ที่ทวารหนักมากขึ้น และอาจกลายเป็นมะเร็งทวารหนักได้11,12

ปรึกษาแพทย์ของคุณตั้งแต่วันนี้ หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่องคชาต อัณฑะ ทวารหนัก ปาก หรือคอ เช่น6:
หูด การเติบโตที่ผิดปกติ ก้อนแข็ง เจ็บแสบผู้ชายสามารถตรวจคัดกรอง HPV ได้ไหม?

คำตอบสั้นๆ ก็คือ ยังไม่ได้

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการอนุมัติการตรวจคัดกรองเชื้อ HPV หรือมะเร็งที่เกิดจาก HPV ในเพศชาย6

ผู้ให้บริการสุขภาพบางรายอาจมีการตรวจแปป (Pap Test) ในทวารหนักสำหรับผู้ชายที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งทวารหนักมากกว่าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ผู้ชายที่ไม่มีอาการใดๆ เข้ารับการตรวจคัดกรองเป็นประจำ6


ผู้ชายจะป้องกันเชื้อ HPV ได้อย่างไร?

ผู้ชายสามารถลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ HPV ได้ 2 วิธี ได้แก่6:

ฉีดวัคซีน HPV: การฉีดวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันหูดและมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HPV ถึงแม้การรับวัคซีนก่อนจะมีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกจะดีที่สุด แต่ผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ยังสามารถรับวัคซีนได้เช่นกัน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน HPV

ใช้อุปกรณ์ป้องกัน: การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ HPV ได้ แต่เชื้อ HPV ก็ยังอาจแพร่กระจายไปยังผิวหนังส่วนที่ถุงยางอนามัยไม่ครอบคลุม ถุงยางไม่สามารถป้องกันเชื้อได้ 100%ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีน HPV