Close Mobile Navigation

คุณเสี่ยงเป็นมะเร็งจากเชื้อ HPV แล้วรึยัง?

เชื้อไวรัส HPV เป็นสาเหตุของมะเร็งร้ายอย่างมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งช่องปากและลำคอในผู้ชาย ติดง่ายมากผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางก็ป้องกันไม่ได้ 100%
เชื้อ HPV ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้จริงหรือไม่?

ดูความเสี่ยงของเชื้อ HPV ในผู้หญิง


วัคซีน ป้องกันเชื้อ HPV ได้จริงหรือไม่?

เรียนรู้เรื่องวัคซีน HPVใครบ้างที่เสียงติดเชื้อ HPV?


ทุกคนติดเชื้อ HPV ได้ ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเพศไหน อายุเท่าไหร่ หรือ มีรสนิยมทางเพศแบบไหน